วัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตรายที่ได้รับการรับรองจาก UN กล่องไฟเบอร์บอร์ด 4G / 4GV, กล่องไม้อัด 4D / 4DV, ถังเหล็ก

ไม้อัด 100% ที่กำหนดเองและลังที่ผ่านการอบด้วยความร้อน

ฉลากอันตราย / ฉลากการจัดการ / วัสดุดูดซับ

น้ำแข็งแห้งและโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิสำหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ทดลองทางการแพทย์ทางชีวภาพและทางคลินิก